Introductie
Taal/Language

Veiligheid is de belangrijkste randvoorwaarde voor het uitvoeren van alle werkzaamheden binnen Mourik. Er kan alleen sprake zijn van een succesvol werk als dit veilig kan en alle mogelijke risico's onder controle zijn of kunnen worden gebracht.

Werken zonder verzuimongevallen is daarbij een harde doelstelling die aan de basis ligt van het ondernemingsbeleid. De Raad van Bestuur heeft dit verwoord in de basis beleidsregel:

We doen het veilig of we doen het niet.


Veilig werken is voor de Mourik bedrijven een vanzelfsprekende eis aan onze bedrijfsvoering. Veiligheid is daarmee een onlosmakelijk onderdeel van onze bedrijfscultuur. Veilig werken is niet alleen te garanderen door het opvolgen van alle wet- en regelgeving maar het is ook een constante waarde bij al het handelen en denken van onze medewerkers.

Met deze veiligheid instructie willen wij je bewust maken van de essentiële veiligheidsregels binnen Mourik.

De veiligheidsinstructie duurt ca. 30 minuten en dient in één keer te worden gevolgd.

Succes!